இலவச தமிழ் விளம்பரத்தளம்
Sunday May 22nd 2022

Posts Tagged ‘க‌ல்வி’

க‌ல்வி

கொழும்பு வெள்ளவத்தையில், யாழ் அனுபவம் மிக்க ஆசிரியரினால் க.பொ.த உயர்தர(A/L) இணைந்த கணிதம்  எளிய முறையில் கற்பிக்கப்படுகின்றது. [...]