இலவச தமிழ் விளம்பரத்தளம்
Sunday May 22nd 2022

கல்வி

கொழும்பு, பல்கலைக்கழக மாணவர்களால் க.பொ.த உயர்தர(A/L) இணைந்தகணிதம்,பௌதீகவியல் பாடங்கள் வீட்டிற்கு வந்து கற்பிக்கப்படும். 0771618354

Leave a Reply


நீங்கள் இயந்திரம் இல்லை (கசடு [Spam] உருவாக்கும் மென்பொருள் அல்ல) என்று நிரூபிக்க, கீழே தெரியும் சொல்லை தட்டச்சுங்கள்.
நீங்கள் இங்கு தெரியும் முதல் தமிழ் சொல்லையோ அல்லது இரண்டாவது ஆங்கில சொல்லையோ தட்டச்சலாம். ஆனால், இரண்டையும் சேர்த்து தட்டச்சாதீர்கள்.
கசடு எதிர்மறை (Anti-Spam) படம்